RS 002 F. 394 СИЗ ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     СИЗ ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 394
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1971-1990
Датуми постојања творца:     1974-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,16, књига: 19, кутија: 26
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за предшколско и основно васпитање и образовање Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Писарница са пријемном канцеларијом – Нови Сад, први део 1992. године ( Записник о примопредаји архивске грађе,Архив Војводине бр.II 031.5 – 17/92 од 14. октобра 1992. године ), а други део 1995. године, заједно са СИЗ-овима за средње, више и високо образовање ( Записник о примопредаји архивске грађе,Архив Војводине бр.II 031.5 – 4/1 – 95 од 28. јула 1995. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 316, примљено је 20 м (први део)архивске грађе, који обухвата период од 1978 – 1991. године, док је под бројем 329, примљено 37 м ( други део )архивске грађе, који обухвата период од 1971 – 1991. године.
Оквир и садржај:     Списи садрже:евиденцију аката, записнике са седница скупштине СИЗ – а, скупштинског одбора скупштине СИЗ – а, одбора радника стручне службе СИЗ – а, комисије за васпитање и образовање деце југословенских грађана на привременом раду у иностранству, комисије за међународну сарадњу скупштине СИЗ – а, затим записнике са семинара за наставнике, преписку о међународној сарадњи у школама у иностранству, персоналије и финансијску документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа и регистратурски материјал су примљени у регистратурски сређеном стању. У Архиву је извршена систематизација архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала.Један део грађе је сређен хронолошки, по бројевима деловодноног ротокола, док је други део сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 490 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ПРЕДШКОЛСКОГ И ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top