RS 002 F. 395 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 395
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1962-1965
Датуми постојања творца:     1962-1965
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,95, књига: 4, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за трговину
Преузимање грађе:     Не зна се тачно када је била прва примопредаја архивске грађе настале радом Покрајинског секретаријата за трговину, Нови Сад. Може се предпоставити да је ова архивска грађа примљена осамдесетих година када је Писарница Извршног већа АПВ предала Архиву Војводине највећи део грађе органа управе, међутим у пописима примљене архивске грађе није наведена и грађа овог фонда. Други пријем датира из 2013. године када је Покрајински секретаријат за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора предао Архиву Војводине (Записник о примопредаји: II 031.5-19/2013), архивску грађу Покрајинског секретаријата за трговину у количини од 0,03 м. Примљену архивску грађу чине платни спискови и лични картони.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.395 чини документација која прати извршење покрајинског друштвеног плана у области трговине, угоститељства и туризма као и области инспекције тржишта, цена и обезбеђења резерви сировина и производа за исхрану; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.395 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама, класификационим ознакама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 286 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РОБНИ ПРОМЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 219 КОНТРОЛНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top