RS 002 F. 397 ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ И ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ И ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ
Сигнатура:     RS 002 F. 397
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1950
Датуми постојања творца:     1947-1950
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,75, књига: 22, кутија: 16
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска дирекција за металну и дрвну индустрију
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа овог фонда је заједно са другим фондовима, преузета од Писарнице Извршног већа АПВ – Нови Сад ( Записник о примопредаји архивског материјала, Архив Војводине бр. 01-169/1 од 27. маја 1964. године ).Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр.92 нема података колико је преузето дужних метара регистратурског материјала овог фонда.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: евиденцију аката; организациону шему Дирекције; основне годишње планове и њихово извршење; платне спискове; билансе и завршне рачуне Дирекције и предузећа под њеним руководством; машинске картице; персонална документа; техничке пројекте у оквиру капиталне градње у предузећима металне гране индустрије и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању. Пошто су сачуване књиге, мањи део грађе је сређен хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док је други део сређен по тематским групама. За део који је сређен по тематским групама образоване су архивске јединице ( предмети ), који су аналитички обрађени.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 342 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ДРВНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 344 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛНУ ИНДУСТРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top