RS 002 F. 396 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ТУРИЗАМ “ВОЈВОДИНА”

Назив:     ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ТУРИЗАМ “ВОЈВОДИНА”
Сигнатура:     RS 002 F. 396
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1991
Датуми постојања творца:     1977-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,65, књига: 3, кутија: 26
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пословна заједница за туризам ” Војводина ”
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Пословне заједнице за туризам
” Војводина ” из Новог Сада ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине
бр.VII 031.5-8/90 од 3. децембра 1990. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 288 преузето је 8 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Списи садрже: документа са седница Скупштине Пословне заједнице, седница Извршног одбора, статуте, правилнике, програме и планове рада, извештаје о раду, самоуправне споразуме, документа са саветовања о развоју туризма у Војводини, документа о информативно – пропагандној делатности, финансијску документацију и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је примљена у несређеном стању. Пошто је сачувана евиденција аката, део грађе је сређен хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док је други део архивске грађе сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top