RS 002 F. 398 ЗБИРКА ПОВЕЉА И ДИПЛОМА

Назив:     ЗБИРКА ПОВЕЉА И ДИПЛОМА
Сигнатура:     RS 002 F. 398
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1565-1861
Обим и носач записа јединице описа:     архивска јединица: 50
Историјат фонда/збирке:     Збирка представља вештачки формирану целину сачињену од архивске грађе затечене у Архиву после Другог светског рата, која на себи није имала сигнатуре, као и предмета са сигнатурама архивских фондова који се чувају у Архиву Војводине издвојених из истих и уложених у Збирку. Осим тога, неки од предмета који се налазе у Збирци су доспели у Архив путем поклона или куповине.
Збирка је ревидирана 1989. године, а 1990. истој су прикључени накнадно пронађени предмети. Последња ревизија Збирке извршена је 2013. године. Том приликом из Збирке су издвојени предмети који се односе на питања регулације односа између кметова и властелина, те различите владарске објаве (у вези трговине, монетарног курса и сл.) за које је процењено да по карактеристикама свог садржаја не би припадале истој. Поред ревизије сређивања извршена је ревизија и допуна аналитичког инвентара.
Преузимање грађе:     Збирку сачињава архивска грађа затечена у Архиву после Другог светског рата, као и предмети издвојени из архивских фондова који се чувају у Архиву Војводине, накнадно прикључених збирци. Неки од предмета који се налазе у збирци доспели су у Архив путем поклона или куповине (повеље које се односе на патријарха Рајачића, откупљене 1956. године од Д. Пауновића, потомка патријарха Рајачића).
Оквир и садржај:     Збирку сачињавају повеље и дипломе (углавном преписи)претежно владарске, али и представника других власти (световних и црквених) којима се додељују, или потврђују раније додељена права и повластице појединцима, односно њиховим породицама(племићких и других титула, поседа, итд.), врше именовања на различите црквене и световне положаје и сл., додељују привилегије градовима и варошима, као и занатским еснафима.
Допуне:     Могуће накнадне допуне.
Систем сређивања:     Збирка је сређена према хронолошком принципу. Архивским јединицама (предметима) су додељени архивски бројеви. Збирка броји 50 архивских јединица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), латински (латиница), италијански (латиница), словачки (латиница), грчки (грчки алфабет), славеносрпски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа писана је на папиру и пергаменту. У својству повеза и заштите присутни су и други материјали (плиш, метал, дрво). Предмети Збирке су делимично оштећени.
Информативна средства:     Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Кикинда, Збирка повеља и легата
Историјски архив Сомбор, Збирка повеља
Историјски архив Суботица, Збирка диплома
Историјски архив Зрењанин, Збирка повеља
Историјски архив Сента, Збирка повеља и привилегија
Напомена о објављивању:     Сви предмети су дигитализовани и у електронској форми доступни јавности како на сајту Архива Војводине (www.arhivvojvodine.org.rs), тако и на
Scroll to Top