RS 002 F. 402 ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗБИРКА МАТИЧНИХ КЊИГА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 402
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1826-1895
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 97, кутија: 967
Историјат фонда/збирке:     Збирка је сређена, урађен је Сумарни инвентар са Топографским регистром (1981). Микрофилмовање вршено до кутије 419.
Преузимање грађе:     Грађа је примљена од Среског начелства у Сомбору, а на основу Одлуке Кр. банске управе Дунавске бановине бр. 17306/37. Грађу је преузео Др Димитрије Кириловић, тадашњи управник Државне архиве у Новом Саду.
Оквир и садржај:     Матице крштених, венчаних и умрлих- римокатоличких жупних уреда, српских православних парохија, евангелистичких жупних уреда, јеврејских рабината на територији Бачке и Баната. Опште статистике смртности и статистике узрока смрти.
Допуне:     Нема допуна
Систем сређивања:     Матице су одвојене по местима Бачке и Баната која се нижу азбучним редом, а унутар места су поређане хронолошким редом, по вероисповестима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница), латински (латиница), славеносрпски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Сумарни инвентар
Геогрефски регистар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинала нема.
Постојање и место чувања копија:     Копије се чувају у Архиву Војводине Ф. 402. Збрка је микрофилмована до кутије 419.
Сродне јединице описа ван архива:     Државни архив у Темишвару, Ф.4.
Напомена :     Нема напомена

 

Scroll to Top