RS 002 F. 408 СУБАЛТЕРНИ СУД ЗА ТАМИШКУ, ТОРОНТАЛСКУ И КРАШОВСКУ ЖУПАНИЈУ

Назив:     СУБАЛТЕРНИ СУД ЗА ТАМИШКУ, ТОРОНТАЛСКУ И КРАШОВСКУ ЖУПАНИЈУ
Сигнатура:     RS 002 F. 408
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ТЕМИШВАР
Распон грађе:     1787-1790
Датуми постојања творца:     1787-1790
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,8, књига: 5, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Субалтерни суд за Тамишку, Торонталску и Крашовску жупанију
Историјат творца:     Оснивање субалтерних судова последица је реорганизације државне управе и администрације коју је спроводио Јосиф II. Доносећи законе током 1785. године, као и мноштво уредби (1785/86), укинуо је дотадашњи жупанијски и судски систем, забранио одржавање жупанијских конгрегација, а целу Угарску поделио на 10 дистриката на челу са комесарима.
Уједно са укидањем жупанијске аутономије и забраном одржавања жупанијских конгрегација, прекинут је и рад жупанијских судова. Реформа правосуђа довела је до реорганизације и промене надлежности појединих судова на територији Угарске. Јосиф II је основао посебне субалтерне судове, пошто је хтео да одвоји судство од жупанијске администрације. Све надлежности Жупанијских судова Торонталске, Тамишке и Крашовске жупаније су укините и предате новооснованом заједничком Субалтерном суду (Iudicium Subalternum Temesiensis cum Torontal et Krasso Unitum) са седиштем у Темишвару (Темишварски субалтерни суд). За предсеника овог суда именован је Јанош Калоци, а са њим су дужност обављала и четири асесора. Рад овог суда био је потпуно независан од жупанијске администрације, а виша инстанца овог Суда био је Табеларни-дистриктуални суд у Дебрецину (Tabula Regio-Distirctualium Trans-Tybiscana Iudicaria).
За време Аустро-турског рата због опасности од турске опсаде Темишвара, овај Суд је премештен у Суботицу.
Такво уређење је трајало до 1790. када је цар, пред своју смрт под притиском племства, вратио стање из 1780. године, поништио све реформе, именовао велике жупане, чиме је коначно враћена аутономија жупанијама и судовима.
Историјат фонда/збирке:     Фонд је формиран у Архиву Војводине приликом сређивања фондова Ф.10 Тамишка жупанија и Ф.11 Торонталска жупанија. Спииси су већим делом са територије Торонталске жупаније, мањим делом са Тамишке, док их са територије Крашовске жупаније има свега неколико. Углавном су писани латинским језиком, понешто на намачком и веома мало на мађарском. Књиге су углавном на латинском, само спорадично се појављује немачки језик. Фонд је сређен регистратурски и има израђен сумарни инвентар. Списи и књиге су половично сачувани.
Преузимање грађе:     Списи овог фонда издвојени су у Архиву Војводине приликом сређивања фондова Ф.10 Тамишка жупанија и Ф.11 Торонталска жупанија.
Оквир и садржај:     Грађа садржи списе грађанских и кривичних судских спорова са судским одлукама, односно пресудама, података о материјалним трошковима за издржавање ухапшеника, табеларне исказе о затвореницима, одлуке, оптужнице и тужбе због учињеног кривичног дела, убиства, разбојништва или крађе, судске истраге, извештаје среских власти спровођених на основу тужби,изводе из запиника властелинских судова, жупанијских судова, ревизије судских спорова, судске реплике итд.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски и има сумарни инвентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Зкона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива
Језик и писмо архивске грађе:     латински (латиница), мађарски (латиница), немачки (готица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и списи и књиге су делимично сачувани.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 2 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top