RS 002 F. 412 “КРИВАЈА” ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     “КРИВАЈА” ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 412
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАЧКА ТОПОЛА
Распон грађе:     1881-1944
Датуми постојања творца:     1883-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,34, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     „Криваја” водна задруга
Историјат фонда/збирке:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Бечеју предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године ( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967)архивску грађу насталу радом водних задруга са овог реонског подручја. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа водне задруге из Бачке Тополе. Архивска грађа примљена је у несређеном стању.
Преузимање грађе:     У књизи улазног инвентара Архива Војводине ( свеска 2,3 Одељење за привредну архивску грађу) пријем архивске грађе водне задруге из Бачке Тополе је заведен под редним бројевима 71 и 82.( напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године)
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.412 чине: подаци о рад задруге, записници са скупштина, записници одборских седница, списи који се односе на „ Криваја ” водну задругу из архиве Бачко – Бодрошке жупаније, Мађарско краљевског културно – мерничког звања у Будимпешти, Речног инжењерског одељка Сомбор и општине Бачка Топола; пописи власника водоплавног земљишта општина: Бачка Топола, Бајша, Фекетић; техничка и персонална документација.
Допуне:     Историјски архив из Сенте упутио је 2006. године допис Архиву Војводине у коме наводи да се код њих налази фонд Ф.532 Бачкопотиска водна управа – Стари Бечеј. Како је ова Управа основана 1945. године, а правни је наследник „ Криваја ” водне задруге, могуће је да је творац неког дела архивске грађе из ратног периода.
Систем сређивања:     Фонд Ф.412 је сређен регистратурски по принципу провенијенције односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Приликом сређивања није се примењивало „Упутство о сређивању водних задруга” из 1961. године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф. 532. Бачко потиска водна управа – Стари Бечеј

 

Scroll to Top