RS 002 F. 413 НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ФРУШКА ГОРА”

Назив:     НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ФРУШКА ГОРА”
Сигнатура:     RS 002 F. 413
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СРЕМСКА КАМЕНИЦА
Распон грађе:     1901-1972
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 18,03, књига: 176, кутија: 113
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЈП „ Национални парк Фрушка гора”
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Националног парка „Фрушка гора” примљени су у Архив Војводине од творца фонда у два наврата. Прва примопредаја је извршена 1984. године када је примљена већим делом финансијска документација за период 1950-1970. година (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-1/84) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 212. Током 2004. године примљена је грађа која је обухватала рад Националног парка до 1972. година (Записник о примопредаји бр.II 031.5-9/4-04) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 354.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи следеће књиге: књиге евиденције; идејни регионални план уређења Фрушке горе (1960); уређајне елаборате и шумске основе за шумске управе у склопу Националног парка; шумске привредне основе за шуме српских православних манастира на територији Националног парка; основе обнове, неге, пошумљавања и мелиорације шумских управа у саставу Националног парка; привредне књиге шумских управа; опште основе сече шума; шумске привредне основе за шуме, урбаријалне општине и православне манастире на територији Фрушке горе; катастре правоужитника Господарског уреда петроварадинске имовне опћине у Сремској Митровици. Списи садрже: податке о оснивању, организацији и начину пословања Националног парка; записнике са седница Управног и Извршног одбора и стручног Савета; годишње, генералне и једногодишње планове уређења Фрушке горе; генералне, урбанистичке и хортикултурне планове на уређењу Националног парка, туристичких центара, шума, ловишта; податке о раду Националног парка на подизању, обнови и нези шума, узгоју и искоришћавању дивљачи, раду на производњи семена и садног материјала за пошумљавање дрвореда и паркова на територији Фрушке горе; документа о грађевинској делатности Националног парка; пројекте путева, водовода, викендица, типских кућа и викенд насеља Велика ремета као и сагласности предузећима и установама за изградњу викендица и одмаралишта на територији Фрушке горе; главне грађевинске пројекте; грађу о раду Шумских привредних основа, Господарских јединица у Беочину, Врднику, Ердевику, Лежимиру и Сремској Каменици; правилнике земљишних заједница; прегледне карте, нацрте манастирских шума, пошумљавања насељених места на територији Националног парка; финансијске планове, завршне рачуне; платне спискове; персонална документа.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда Национални парк „Фрушка гора” и њему припадајућих шумских управа делом је сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део грађе сређен је тематски тако што су формиране тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), хрватски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 126 КРАЉЕВСКА БАНСКА УПРАВА ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top