RS 002 F. 415 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I

Назив:     ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I
Сигнатура:     RS 002 F. 415
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КУЛА
Распон грађе:     1886-1944
Датуми постојања творца:     1886-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задруга за одводњавање на левој обали канала Краља Петра I
Преузимање грађе:     Историјски архив из Сомбора предао је Архиву Војводине 1974. године (Записник о примопредаји 031.5-12/1974), архивску грађу водних задруга са овог подручја. Предпоставља се да је тада предата и архивска грађа настала радом Задруге за одводњавање на левој обали канала Краља Петра I, Кула. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 165.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.415 чине: Записници скупштинских седница, Управног и Надзорног одбора, списи мађарског културно – мерничког звања – Сомбор који се односе на ову водну задругу.
Допуне:     Историјски архив из Сомбора упутио је 2007.године, допис Архиву Војводине у коме наводи да врши надзор над регистратуром бр.264 Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река
„Дунав и Тиса” – Сомбор (распон архивске грађе: 1930 -2007).
Систем сређивања:     Фонд Ф.415 је сређен по принципу слободне провенијенције, односно тематски. Приликом сређивања овог фонда није се примењивало „Упутство о сређивању водних задруга” из 1961. године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сомбор, регистратура број 264 Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река „Дунав и Тиса” – Сомбор (1930 – 2007)

 

Scroll to Top