RS 002 F. 417 “БЕГА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     “БЕГА” ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 417
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Распон грађе:     1871-1945
Датуми постојања творца:     1882-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,23, књига: 1, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     „ Бега” водна задруга за одводњавање
Историјат фонда/збирке:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Бачкој Паланци предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967) архивску грађу водних задруга овог реонског подручја.
Преузимање грађе:     Предпоставља се да се међу примљеном архивском грађом налазила и грађа настала радом ове водне задруге.(напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године.)
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.417 чине: записници одборских и скупштинских седница, збирка списа Бачко – Бодрошке жупаније који се односе на рад и оснивање „Бега” водне задруге, збирка списа општинског поглаварства у Пашићеву (Змајеву) који се односе на „Бега” водну задругу; техничка документација; искази о водоплавним доприносима интересената из Пашићева (Змајева) и др.
Допуне:     Допуне се не очекују..
Систем сређивања:     Фонд Ф.417 је сређен по принципу провенијенције. Приликом сређивања није се примењивало
„Упутство о сређивању водних задруга” из 1961. године. Архивска грађа је делом сређена тематски по годинама, а делом хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top