RS 002 F. 414 АПАТИНСКА ВОДНА УПРАВА

Назив:     АПАТИНСКА ВОДНА УПРАВА
Сигнатура:     RS 002 F. 414
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     АПАТИН
Распон грађе:     1945-1948
Датуми постојања творца:     1945-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,30, књига: 5, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Апатинска водна управа
Историјат фонда/збирке:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967) архивску грађу насталу радом водних задруга овог реонског подручја. Примљена архивска грађа обухватала је временски период до 1945.године. Међу примљеном грађом налазила се и архивска грађа настала радом Апатинске водне задруге која је правни предходник ове водне управе.
Преузимање грађе:     У књизи улазног инвентара Архива Војводине (свеска 2, Одељење за привредну архивску грађу) пријем из 1967. године је заведен под редним бројем 76 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Историјски архив из Сомбора је предао Архиву Војводине 1974. године (Записник о примопредаји 031.5-12/1974) архивску грађу насталу радом водних задруга са овог подручја. Пошто у Записнику о примопредаји није наведено таксативно које су то водне задруге, постоји могућност да се међу њима налазила и архивска грађа Апатинске водне управе. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 165. Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.414 чине: подаци о формирању Апатинске водне управе; записници са седница Скупуштине; пословник скупштине Управног и Надзорног одбора; именовања директора; подаци о програмима обнове, испитивању подземних вода, издавању под закуп земљишта; подаци о црпним станицама; пријава ратне штете водних задруга, завршни рачуни, приходи и расходи, упутство за састављање прорачуна водних задруга, признанице посматрача кисомерних и водомерних станица, ликвидације, кауције, набавке огревног и канцеларијског материјала, додељивање стипендија, ослобађање од војних обавеза, молбе за постављења, персонална документа; књиге евиденције и др.
Допуне:     Историјски архив из Сомбора упутио је 2007.године, допис Архиву Војводине у коме наводи да врши надзор над регистратуром бр.264 Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река
„Дунав и Тиса” – Сомбор (распон архивске грађе: 1930 -2007). Како је ово предузеће правни наследник и Апатинске водне управе, могуће је да је она творац неког дела архивске грађе и регистратурског материјала.
Систем сређивања:     Фонд Ф.414 је сређен регистратурски по принципу провенијенције односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Приликом сређивања није се примењивало „Упутство о сређивању водних задруга” из 1961. године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима ,1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 55 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 64 БАЧКИ МОНОШТОР АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВАЂАЊЕ УНУТРAШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 65 АПАТИН – СОНЋАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 68 ПРИГРЕВИЦА СВЕТИ ИВАН – СВИЛОЈЕВО – АПАТИНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 453 СОМБОРСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сомбор, регистратура број 264 Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река „Дунав и Тиса” – Сомбор (1930 – 2007)
Напомена :     За фонд Ф.414 израђен је прелиминарни сумарни инвентар и белешка о фонду у папирном стању.

 

Scroll to Top