RS 002 F. 418 РУМЕНКА – КИСАЧКА ЗАДРУГА ЗА ИСУШАВАЊЕ

Назив:     РУМЕНКА – КИСАЧКА ЗАДРУГА ЗА ИСУШАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 418
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КИСАЧ
Распон грађе:     1886-1927
Датуми постојања творца:     1884-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Руменка – Кисачка задруга за исушавање
Историјат фонда/збирке:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Новом Саду предао је Пољопривредном архиву у Новом Саду 1967. године (Записник о примопредаји ф.285 03-94/1967) архивску грађу насталу радом водних задруга овог реонског подручја. Предпостава се да је тада примљена и архивска грађа Руменка – Кисачке задруге за исушавање – Кисач, пошто је у записнику наведено да је овај погон обухватао и општине Руменка, Кисач.
Преузимање грађе:     У Архиву Војводине, архивска грађа Руменка – Кисачке водне задруге за исушивање налази се од 1968. године, када је дошло до фузионисања Пољопривредног архива са Архивом Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.418 чине: записници скуштина, Управног одбора; преписка са Мађарским краљевским културно – мерничким звањем; дневници убирања водног доприноса за општину Кисач и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.418 је сређен по принципу провенијенције. Приликом сређивања није се примењивало „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top