RS 002 F. 419 ЗБИРКА СТАРИХ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА

Назив:     ЗБИРКА СТАРИХ КАТАСТАРСКИХ КЊИГА
Сигнатура:     RS 002 F. 419
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1769-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 83, књига: 1296
Историјат фонда/збирке:     Грађа је примљена од Покрајинске геодетске управе Нови Сад(1827 – 1956). Збирка је сређена и урађен је Сумарни инвентар (1989).Накнадним пријемом примљена је и грађа настала у периоду од 1769 – 1962. године(II-допуна Сумарног инвентара, 2011). Израђен је и Попис катастарских карата (2011)које припадају збирци.
Преузимање грађе:     Грађа је преузета заједно са грађом Покрајинске геодетске управе (као предсписи)по Записнику бр.04.031-20, од 18.01.1971. године и издвојена је у посебну збирку, као Збирка старих катастарских књига Војводине (1827 – 1956.) а накнадно су примљена документа која се односе на катастарске карте из периода од 1769 – 1962. године.
Оквир и садржај:     Грађа се састоји од: катастарских књига разврстаних по општинским местима; подацима о границама К.О.; спискови парцела; спискови поседника (кућевласника); подаци о тригономеријским мерењима и висинским мерењима; поседовни листови; нацрти основних планова општина; описи пољских путева; спискови цена ратарских производа; катастарски поседовни листови, обрачуни површина парцела; спискови кућа; књига истражних мерења; алфабетски именици поседника и кућних парцела;сумарници поседовних листова; поседовни листови државних добара; обрачун парцела по културама; књижице истражних мерења; висинска мерења; записници о провери премера; нацрти основних планова општина;описи пољских путева; списак цена ратарских производа; књига катастарских евиденција и други подаци.
Допуне:     Грађа је примана у два маха и сваки пут су евидентиране допуне и промене које су вршене након додатног сређивања.
Систем сређивања:     Грађа је сређено по принципу провенијенције, односно по местима на која се односи и по том принципу је и хронолошки сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.419
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 545 ДРУШТВО ГЕОДЕТСКИХ ИНЖEЊЕРА И ГЕОМЕТАРА НР СРБИЈЕ – СЕКЦИЈА НОВИ САД (ФОНД)

 

Scroll to Top