RS 002 F. 420 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕВИНЦКИХ ПРЕДУЗЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕВИНЦКИХ ПРЕДУЗЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 420
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1952
Датуми постојања творца:     1947-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,62, књига: 4, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција грађевинских предузећа Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал Покрајинске дирекције грађевинарства је примљен у Архив Војводине приликом примопредаје грађе Писарнице Извршнног већа АПВ, у периоду фебруар-април 1964. године, заједно са регистратурским материјалом других покрајинских органа управе. Пријем је заведен под бројем 92 у Улазном инвентару Архива Војводине (Записник бр. 01-169/1-64 од 27.05.1964. године). Примљено је 398 пакета разних докумената и 54 књига који припадају фонду Главна дирекција грађевинских предузећа АПВ – Нови Сад и Ф.187 Повереништво за грађевине ГИО НС АПВ – Нови Сад.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; записници са седница Управног одбора Главне покрајинске дирекције грађевинарства; записници са конференција представника грађевинских предузећа; грађевинска предузећа – месечни и годишњи планови рада, анализе извршења планова, финансијски планови, завршни рачуни, извешаји о раду и финансијском пословању, извештаји о рационализацији, извештаји о новим методама рада у грађевинарству, уговори о изградњи грађевинских објеката, статистика о моторизацији, о стању радионица, о стању кадрова, о стању кредита, итд. грађевинских предузећа, спискови објеката од савезног, републичког, покрајинског и војног значаја на којима неко предузеће изводи радове; Пројектантски завод Војводине у Новом Саду – спискови службеника, извештаји о финансијском пословању, завршни рачуни; и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по принципу слободне провенијенције. Мањи део грађе представља преписку сређену хронолошки према бројевима деловодног протокола, а већи део су списи без деловодног протокола за које су формиране тематске групе.
За архивске јединице тематских група израђен је аналитички инвентар са 186 аналитичка описа, у облику картица.
Након ревизије фонда 2013. године, извршено је ново разграничење са фондом Ф.230, када су из фонда Ф.230 издвојене књиге инв.бр. 25 и 25/1, и припојене Ф.420 у ком су добилe нове бројеве инв.бр. 1 и 4, као и грађа из кутије инв.бр. 75 (Ф.230) смештена у кутију инв.бр. 16 у овом фонду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима Републике Србије из 1994. године.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 187 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ГРАЂЕВИНЕ ГЛАВНОГ ИЗВРШНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 220 “РАДНИК” – ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ (ФОНД)
RS 002 F. 231 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЗИДАР” (ФОНД)
RS 002 F. 263 ПОКРАЈИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ “НОВО ДЕЛО” (ФОНД)
RS 002 F. 170 ВОЈНА УПРАВА ЗА БАНАТ, БАЧКУ И БАРАЊУ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top