RS 002 F. 42 ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 42
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПЕТРОВГРАД (ЗРЕЊАНИН)
Распон грађе:     1881-1945
Датуми постојања творца:     1876-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,62, књига: 11, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Потиска водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину предао је Архиву Војводине (Историјски архив АПВ у Сремским Карловцима) 1968. године (Записник о примопредаји 04-266/1968), архивску грађу насталу радом Потиске водне задруге – Петровград у временском распону од 1881. до 1945 године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о раду органа управљања и нормативна акта; техничкој документацији; изградњи хидротехничких објеката; експлоатацији хидротехничких објеката; финансијску документацију.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се очекују. Историјски архив из Зрењанина је 25.10.2006 године, обавестио Архив Војводине да се у регистратури В.Д.П. „ Средњи Банат ”налази 12 м регистратурског материјала Потиске водне заједнице (1878-1962), која је правни наследник ове задруге.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду је формирано пет тематских група ( ц -г ). Сређена архивска грађа систематизована је на следеће тематске групе: ц) техничка документација; д) изградња хидротехничких објеката; е) експлоатација хидротехничких објеката; ф) рад органа управљања и нормативна акта; г) финансијски списи. У оквиру тематских група, архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top