RS 002 F. 43 ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА “ТАМИШАЦ”

Назив:     ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ УНУТРАШЊИХ ВОДА “ТАМИШАЦ”
Сигнатура:     RS 002 F. 43
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:      НИНЧИЋЕВО (МЕЂА)
Распон грађе:     1880-1939
Датуми постојања творца:     1881-1939
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,9, књига: 93, кутија: 36
Назив/Име ствараоца(лаца):     Водна задруга за одводњавање и регулацију унутрашњих вода „ Тамишац ”
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину је предао Архиву Војводине 1968. године (Записник о примопредаји 04 -266/1968), архивску грађу насталу радом Водне задруге за одводњавање и регулацију унутрашњих вода „ Тамишац ” – Нинчићево у временском раздобљу од 1880. до 1939. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке: о оснивању задруге, правилима задруге; скупштинске записнике; спискове власника водоплавног земљишта; изводе из катастарских књига; извештаје; упутства у случају одбране од поплаве; решења о променама поседа; евиденцију водног доприноса; буџетске предрачуне; завршне рачуне; уговоре о закупу задружног земљишта; огласе за лицитацију; спискове обвезника за убирање водног доприноса по општинама; извештаје о обављеним техничким радовима. Одабрану архивску грађу чине и деоводни протоколи; главне књиге; искази новчаних износа; књиге записника одборских и скпштинских седница; књиге поплавних поседа општина; дневници депозита основне изградње за заштиту од поплава; јединствени искази наплате водоплавног доприноса; именици власника водоплавног земљишта; метеоролошке прибелешке и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски, по принципу провенијенције, дакле хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Приликом сређивања није се примењивало „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961 године.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања оригинала:      
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 37 НОВОСАДСКО – ТИТЕЛСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВE И РЕГУЛИСАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Музеј водопривреде, Водопривредно предузеће „ Јужни Банат ”

 

Scroll to Top