RS 002 F. 421 БАЧКО БОДРОШКА ЖУПАНИЈА II

Назив:     БАЧКО БОДРОШКА ЖУПАНИЈА II
Сигнатура:     RS 002 F. 421
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1861-1918
Датуми постојања творца:     1861-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 183, књига: 209, кутија: 1500
Назив/Име ствараоца(лаца):     БАЧКО БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (BÁCS – BODROG VÁRMEGYE)
Историјат творца:     После периода Баховог апсолутизма Српско Војводство је укинуто и поново је успостављена Бачко-бодрошка жупанија 1861. године. По укидању Војне границе 1873. године обалст Шајкашког батаљона је прикључена Бачко-бодрошкој жупанији задржавајући такав статус и границе до Првог светског рата. После мировних спразума и међудржавних уговора већи део Бачко-бодрошке жупаније је припао Краљевини СХС, а мали део Краљевини Мађарској.
Историјат фонда/збирке:     После престанка рада творца фонда архивски материјал остао је у жупанијској згради у Сомбору, одакле је пренета у Државну архиву у Новом Саду. Архивски фонд Бачко-бодрошке жупаније је првобитно био јединствен (1688–1918). Према архивистичким упуствима о формирању и разграничењу фондова, фонд је подељен према историјским периодима који су иза себе оставили различиту грађу: до 1849. (Ф. 2), и од 1861. до 1918. (Ф. 421). Истоимени фонд Архива Војводине Ф. 78 садржи грађу насталу у новој држави после 1918. године.
Архивски фонд (бр. 421) Бачко-бодрошка жупанија (1861-1918) је један од највреднијих архивских фондова који се чувају у Архиву Војводине и категоризован је као фонд од изузетног значаја. Архивистички је делимично сређен, урађен је Сумарни инвентар са белешком о фонду(1991), и географски регистар за организационе јединице (првих шест орг. јединица).
Преузимање грађе:     После престанка рада творца фонда архивски материјал остао је у жупанијској згради у Сомбору. По одлуци Бана Дунавске бановине (I бр. 17306/1937) архива некадашње Бачко-бодрошке жупаније пренета је етапно и поступно, жељезницом у вагонима, из Сомбора у Државну архиву у Новом Саду „где ће се она као власништво Дунавске бановине даље чувати, средити и у научне сврхе искоришћавати…” (Ф. 126, I бр. 37344/1939). Главнина грађе тада јединственог фонда је на тај начин пренета, а касније су из историјских архива у Новом Саду и Сомбору пренети заостаци, и друге пронађене припадајуће књиге и списи.Касније у још неколико наврата примљена је архивска грађа од разних институцијa, а збирка докумената је одкупљена од САНУ.
Оквир и садржај:     Бачко-Бодрошка жупанија, као и друге жупаније, била је део државне цивилне власти, облик обласне самоуправе и основна административно-територијалне јединице преко које се преламао целокупни живот тога доба, тако да њен садржај обухвата најразличитије теме из свих области друштва. Споменимо неке групе: дописи разних државних органа, молбе и жалбе приватних лица; уредбе и упутства великог жупана и поджупана; извештаји среских начелника; постављање општинских функционера; документација о организовању, снабдевању и функционисању војске; документација о деловању цркве; просветна питања;извештаји школског надзорниптва, списи о болестима и здравственој заштити; штете од елементарних непогода; изградња цркава, школа, зграда и инфраструктурних објеката; рад жупанијских комисија; судски списи
грађанског, кривичног, урбаријалног и грунтовног суда; списи сирочадског стола,финансијски прикази буџета, порез, жупанијски приходи и расходи, обвезнице, признанице и друга финансијска документација, лимитације цена итд.
Допуне:     Не очекују се допуне већег обима.
Систем сређивања:     Књиге архивског фонда Бачко-бодрошке жупаније сређене су према врстама, а унутар сваке хронолошки. Књиге су пописане и изнумерисане почев од редног броја један. Списи архивског фонда Бачко-бодрошке жупаније сређени су по годинама а унутар година подељени на организационе јединице (групе предмета, тематске скупине). Групе предмета се понављају у свакој од година (изузетак су мање групе које се нужно не појављују у свакој години. Највећи део предмета у свакој од година представљају списи повереништва, великог жупана, поджупана, административног одбора, грађанског и кривичног суга, сирочадског стола, разни управни списи са и без сигнатура. Предмети унутар наведених група су сређени према регистратурским бројевима (по принципу провенијенције). У случају да регистратурски бројеви на предметима нису сачувани, предмети су сређивани према хронолошком принципу. Изузетак чине списи без сигнатуре. Пошто је било очигледно да припадају фонду ти списи су сређени по местима унутар места хронолошки и смештени на крају фонда.
Услови доступности:     Слобoдан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Слободно објављивање и умножавање на основу Одлуке Архива.
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 423 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 422 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА II (ФОНД)
RS 002 F. 2 БАЧКО – БОДРОШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 10 ТАМИШКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)

 

Scroll to Top