RS 002 F. 434 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 434
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1990
Датуми постојања творца:     1974-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 105, књига: 16, кутија: 871
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за научни рад Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа СИЗ – а за научни рад Војводине, који обухвата период од 1971 до 1986 године, је преузет од библиотеке Матице српске – Реферални центар
( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив војводине бр.VII 031.5-2/91 од 7.марта 1991. године ). Други део грађе, који обухвата период од 1975 до 1990 године, је преузет од Извршног већа АП Војводине, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.II 031.5-13/2-05 од 7. децембра 2005. године.). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 292 ( први део ), примљено је 36,3 м архивске грађе, која је обухватала период од 1971 – 1986. године, док је под бројем 360 ( други део ), примљено 3,80 м архивске грађе, која је обухватала период од 1975 – 1990. године.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: евиденцију аката, податке о раду и проблемима СИЗ – а, као и сарадњи са сродним установама у периоду од 1975 до 1990 године, затим материјале са седница Скупштине СИЗ-а, Извршног одбора, разних комисија, извештаје, планове и програме рада, разне материјале о стању и проблемима око научних истраживања, обучавања и усавршавања научног кадра, научних публикација, инвестиција и опреме, уговоре и решења о финансирању научно – истраживачких пројеката од непосредног интереса за потребе удруженог рада ( за потребе привреде),документацију ( решења, споразуми ) о додели станова научним радницима.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа и регистратурски материјал је примљена у регистратурски сређеном стању, уредно пописана и нумерисана, упакована у фасцикле.Пошто је била помешана са грађом Заједнице за научни рад Војводине и Покрајинским фондом за науку извршено је разграничење поменутих фондова. Архивска грађа фонда се састоји из књига и списа који су сређени по деловодном протоколу, хронолошки и по тематским групама. Највећу тематску групу чине научни пројекти.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 498 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА НАУКУ (ФОНД)
RS 002 F. 332 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА ЗА НАУЧНИ РАД (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top