RS 002 F. 433 ПОКРАЈИНСКО ИЗВРШНО ВЕЋЕ – ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКО ИЗВРШНО ВЕЋЕ – ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБЈЕКТЕ И ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ 
Сигнатура:     RS 002 F. 433
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1963-1973
Датуми постојања творца:     1963-1973
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1.66, књига: 12, кутија: 11
Назив/Име ствараоца(лаца):     Дирекција за објекте и техничке службе Покрајинског извршног већа
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом ове Дирекције примљен је у Архив у више наврата. Грађа је преузета 08.10.1980. године, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, број примопредајног записника VII 031.5-8/80, за период 1963-1970, у количини од 4 метра. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 190. Од истог имаоца преузето је 06.10.1986. године, 1 метар грађе, за 1971. годину,  број примопредајног записника VII 031.5-9/86. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 232. Последњи пут грађа је преузета 29.04.2013. број примопредајног записника 031.5-57/2-13 од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, у количини 0,50 метара, за период 1964-1972.
Оквир и садржај:     Евиденција аката, годишњи извештаји о раду, записници са састанка Колегијума, записници са седница Савета радне заједнице, документа о куповини станова, финансијска документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Већи део фонда сређен је по организационим јединицама, а у оквиру њих хронолошки, мањи део чине тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:    

RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ (ФОНД)
RS 002 F. 564 УГОСТИТЕЉСКА ЈЕДИНИЦА ДРЖАВНИХ ОРГАНА АП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top