RS 002 F. 435 ЦЕНТАР ЗА УПОРЕДНО ИЗУЧАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ И ДРУШТВЕНОГ ПРОГРЕСА (ЦЕЦОС)

Назив:     ЦЕНТАР ЗА УПОРЕДНО ИЗУЧАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКОГ И ДРУШТВЕНОГ ПРОГРЕСА (ЦЕЦОС)
Сигнатура:     RS 002 F. 435
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1980-1990
Датуми постојања творца:     1980-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,7, књига: 2, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Центар за упоредно изучавање технолошког и друштвеног процеса (ЦЕЦОС)
Преузимање грађе:     Грађа фонда 435. преузета је од Покрајинског секретаријата за науку, технолошки развој и информатику 1990. године (Записник о примопредаји архивске грађе, број VII 031.5-6 од 30. августа 1990. године) у количини од 7 m. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд је заведен под редним бројем 286.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 435. чине: деловодни протоколи, записници Радне заједнице, списи о оснивању Центра, нормативна акта, самоуправни споразуми, програми рада и извештаји о раду, записници са седница Савета, Стручног савета, Радне заједнице, разних одбора, уговори о сарадњи и закупу, међународна сарадња, финансијски планови, завршни рачуни, пројекат за централно грејање, персонална документа, решења из радног односа, рад трибине ЦЕЦОС-а, издавачка делатност, билтени Центра, пројекти, елаборати, персонална документа, завршни рачуни и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд 435. сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: нормативна акта, самоуправни споразуми, програми рада и извештаји о раду, записници са седница Савета, Стручног савета, Радне заједнице, разних одбора, уговори о сарадњи и закупу, међународна сарадња, финансијски планови, завршни рачуни, пројекат за централно грејање, персонална документа, решења из радног односа, рад трибине ЦЕЦОС-а, издавачка делатност, билтени Центра, пројекти, елаборати и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), немачки (латиница), енглески (латиница), француски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top