RS 002 F. 436 ЗАЈЕДНИЦА ВИШИХ ШКОЛА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗАЈЕДНИЦА ВИШИХ ШКОЛА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 436
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1982
Датуми постојања творца:     1974-1982
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,12, књига: 1, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Заједница виших школа Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Заједнице виших школа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.VII 031.5 – 3/83 од 28. фебруара 1983.г ).
Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 207 преузето је 2 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: записнике са седница Савета Заједнице; захтеве школа за полагање испита; именовање чланова Комисије за полагање испита; податке о наставном особљу и запосленим радницима; конкурсе о упису студената; податке о уписаним и дипломираним студентима; програме развоја школа и извештаје о пословним успесима; семинаре и саветовања наставника; наставне планове школа; такмичења студената; захтеве и одлуке за добијање средстава за инвестиције и расподелу средстава за опремање виших школа; податке о стандарду студената и наставника, финансијску документацију и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању. Извршено је излучивање безвредног регистратурског материјала, одабирање и сређивање архивске грађе. Одабрана архивска грађа је сређена хронолошки, по бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 304 ВИША ШКОЛА ЗА УПРАВУ И СОЦИЈАЛНИ РАД (ФОНД)
Scroll to Top