RS 002 F. 44 ПАНЧЕВАЧКО – КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     ПАНЧЕВАЧКО – КОВИНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И УРЕЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 44
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ПАНЧЕВО
Распон грађе:     1883-1945
Датуми постојања творца:     1882-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,11, књига: 149, кутија: 20
Назив/Име ствараоца(лаца):     Панчевачко – ковинска задруга за заштиту од поплаве и уређење унутрашњих вода
Преузимање грађе:     Архивску грађу насталу радом Панчевачко – ковинске задруге за заштиту од поплаве и уређење унутрашњих вода преузео је Пољопривредни архив од Реонског погона Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Панчеву 1967. године( Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967 ). У књизи улазног инвентара пријем архивске грађе настале радом Панчевачко – ковинске задруге за заштиту од поплаве и уређење унутрашњих вода је заведен под редним бројем 83 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Преузето је 223 књиге и 100 кутија.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда чине: деловодни протоколи; главне књиге; књиге водоплавног доприноса; именици поседника водоплавног земљишта; грунтовне књиге; поименични искази водоплавног доприноса; књиге водостаја; књиге ископа заштитног насипа; записници о раду Управног одбора и Скупштине; преписака са органима власти и звањима за водно газдинство; подаци о изградњи, чувању и поправци насипа, канала, мостова; набавкама и припремама средстава одбране, погонског материјала за пумпне станице, машина, багера; израда нацрта ; подаци о распореду радне снаге у случају одбране; извештаји чувара насипа; извештаји о водостању; подаци о издавањима у закуп сенокоса, ораница; разрезима водног доприноса; персонална документа; финансијска документација и др.
Допуне:     Према тренутним подацима не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена регистратурски, по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. У сумарном инвентару архивска грађа је детаљно и опширно описана. Извршено је и груписање предмета по врсти тако што је на омотима предмета са сродном тематиком исписана веза.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 370 ПАНЧЕВАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top