RS 002 F. 45 ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ”

Назив:     ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕДЕЛА ЗЛАТИЦЕ „ ЗЛАТИЦА ВОДНА ЗАДРУГА ”
Сигнатура:     RS 002 F. 45
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1881-1944
Датуми постојања творца:     1882-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,21, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задруга за заштиту од унутрашњих вода и за одводњавање предела Златице „ Златица водна задруга ”
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Великој Кикинди предао је Архиву Војводине (Историјски Архив АПВ у Сремским Карловцима) 14. марта 1968. године (Записник о примопредаји б.б./1968 од 14.03.1968.), архивску грађу насталу радом Задруге за заштиту од унутрашњих вода и за одводњавање предела Златице „ Златица водна задруга ” – Велика Кикинда у количини од 31 фасцикле. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе ове водне задруге је заведен под редним бројем 73. Историјски архив из Кикинде је октобра 1970. године предао архивску грађу насталу радом Горњобанатске водне задруге у временском раздобљу од 1837. до 1920.године. Међу предатом архивском грађом била је архивска грађа настала радом „ Златица ” водне задруге.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда Ф.45 садржи податке: о организацији задруге; раду органа управљања; записнике одборских и главних скупштина; правила; стање техничких радова; исказе о исплатама радника задруге; податке о пензијама, платне спискове централног и спољног особља; податке о економско финансијском пословању и др.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године . У фонду су на основу архивске грађе формиране две тематске групе Ф и Г. Прве две кутије чине подаци о правилима и записници одборских и главних скупштина. У групи Ф налазе се предмети чија се тематика односи на организациона питања. У оквиру групе архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. У групи Г налазе се предмети чија се тематика односи на економско финансијса питања.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Кикинда, Водопривредно предузеће „ Горњи Банат ”

 

Scroll to Top