RS 002 F. 441 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Назив:     ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗАДРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 441
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1953
Датуми постојања творца:     1951-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,12, кутија: 26
Назив/Име ствараоца(лаца):     Главна дирекција задружне пољопривреде
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је регистратурски материјал настао радом Главне деирекције задружне пољопривреде, преузет 1964. године од Писарнице Извршног већа НС АПВ, заједно са регистратурским материјалом низа других покрајинских органа и установа насталим у периоду 1945-1962. године. Број записника о примопредаји 01-169/1-64, у књизи улазног инвентара Архива Војводине, пријем грађе овог фонда је заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Записници са седница задружних савета Сељачких радних задруга, извештаји о прегледу и ревизији рада и организацији рада у СРЗ, разни извештаји фондова за механизацију и инвестициону изградњу задружне пољопривреде, проблематика иступања из СРЗ, пољопривредна механизација, подаци из привредног плана СРЗ, биланси СРЗ, биланси фондова за механизацију и инвестициону изградњу задружне пољопривреде сервисних и ремонтних радионица, персонална акта и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део грађе је сређен хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, други део фонда је сређен тематски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 232 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОКРАЈИНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Србије, •Главна дирекција задружне пољопривреде – 1952
Архив Србије,•Савет за пољопривреду и шумарство – Београд 1951-1953

 

Scroll to Top