RS 002 F. 442 КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА ПРОФЕСОРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРИ ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Назив:     КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА ПРОФЕСОРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ПРИ ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ
Сигнатура:     RS 002 F. 442
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1961-1978
Датуми постојања творца:     1961- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,67, књига: 4, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Комисија за полагање стручних испита за професоре средњих школа при Филозофском факултету
Преузимање грађе:     Грађа фонда 442. преузета је од Филозофског факултетa 3. јула 1979. године (Записник о примопредаји архивске грађе број 031.5-9/1-79 од 6. јула 1979. године), у количини од 8 m. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд заведен је под бројем 181.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 442. чине: досијеи кандидата за полагање стручних испита, списи са подацима о организацији и раду Комисије за полагање стручних испита професора средњих школа на подручју Војводине, решења о именовању професора и испитивача Комисије у појединим испитним роковима, досијеи са подацима о каднидатима за полагање испита (у којој средњој школи на територији Војводине кандидат ради, о његовом кретању у служби, о темама које су даване кандидатима) и друго.
Допуне:     Према тренутним подацима не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда 442. сређена по принципу провенијенције, хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top