RS 002 F. 440 ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТ 29. ШАХОВСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ

Назив:     ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТ 29. ШАХОВСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 440
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1984-1991
Датуми постојања творца:     1988-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,72, књига: 6, кутија: 60
Назив/Име ствараоца(лаца):     Организациони комитет 29. шаховске олимпијаде
Преузимање грађе:     Архивска грађа настала радом Организационог комитета 29. шаховске олимпијаде, Нови Сад предата је Архиву Војводине од стране свараоца фонда у марту и септембру 1991. године (Записници о примопредаји: VII – 031.5-4/1991; VII 031.5-13/1991). У марту је примљено 20 метара архивске грађе, а у септембру 4. У књизи улазног инвентара Архива Војводине ова два пријема су заведена под редним бројевима 294 и 301. Универзитет у Новом Саду – Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад предао је Архиву Војводине 2008. године
(Записник о примопредаји VII 031.5-8/2-08), архивску грађу насталу радом Организационог комитетата 29. шаховске олимпијаде у количини од 0,05 м. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 379.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.440 чине: подаци о кандидатути за добијање одржавања 29. шаховске олимпијаде наше земље, односно града Новог Сада, припрема градске заједнице за кандидатуру; формирање Припремног, Организационог и Извршног комитета и комисија за дочек и испраћај; смештај и исхрану; дворане и опрему; организацију такмичења; финансије; маркетинг; организацију конгреса; безбедност и акредитацију; церемонијале; судије; здравство; транспорт; протокол; награде; телекомуникацију; уређење града; пратеће манифестације; информациони систем; издавачку делатност; информативно – пропагандну делатност ; преводиоце; пословници, материјали са седница, записници, правила олимпијаде; адресари шаховских клубова СФРЈ; преглед олимпијаде, план припрема и такмичења; информативни материјал; конкурс за ликовно решење маскоте, избор плаката, музички знак, избор жирија, додела награда, позивнице, учесници олимпијаде, земље, такмичари и функционери ФИДЕ, презентација града Новог Сада, програми боравка делегација и Организационог комитета, смештај учесника и посетилаца, програми такмичења, протоколи о разговорима руководства; дописи интернационалне шаховске федерације; експрес лутрија Шонси, пројекат лутрије, комерцијална схема лутрије; делегације исељеничких организација; каталози, проспекти, исечци из дневне штампе; шах на отвореном простоту; производња упаљача и привезака са угравираним знаком Олимпијаде; химне земаља учесница олимпијаде, израда медаља; израда рекламно – пропагандних производа; прес центар; финансијска документација; персоналије и фотографије са 29. шаховске олимпијаде.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.440 је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а делом по принципу слободне провенијенције, тематски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 258 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ШАХОВСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top