RS 002 F. 443 ПРЕДСЕДНИШТВО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОВОДИНЕ

Назив:     ПРЕДСЕДНИШТВО СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 443
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1991
Датуми постојања творца:     1974-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 66,76, књига: 44, кутија: 530
Назив/Име ствараоца(лаца):     Председништво Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал овог фонда су преузети од Председништва АП Војводине, 18.06.1991. године, број записника о примопредаји VII 031.5-8/91. Преузето је 70 метара списа и књига у регистратурски сређеном стању. У књизи улазног инвентара фонд је заведен под редним бројем 297. Затим је грађа преузета од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, 25.03.2013. године, број записника о примопредаји VII 031.5-7/2-13, у количини од 1,10 метара.
Оквир и садржај:     Евиденције аката, седнице Председништва САПВ, седнице Савета за народну одбрану Председништва САПВ, седнице Савета за заштиту уставног поретка Председништва САПВ, седнице Покрајинског друштвеног савета за односе са иностранством, укази о проглашењу закона, награда ослобођења Војводине, грађа која се односи на рад Комисије за друштвено-економске односе и Комисије Председништва САПВ, остало, књиге-прописа, печати, финансијска документација(завршни рачуни, платни спискови, лични картони и М-4 обрасци)
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Преписка је сређена хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола, остали део фонда чине тематске групе. Фонд је подељен на XVII група. I групу чине Седнице Председништва САПВ, II групу чине Седнице Савета за народну одбрану Председништва САПВ, III групу чине Седнице Савета за заштиту уставног поретка Председништва САПВ. Све седнице сређене су по скупштинским сазивима, свака група има по пет сазива. IV, V и VI групу чини преписка, VII групу чине Седнице Покрајинског друштвеног савета за односе са иностранством, VIII групу чине Остала поверљива архива, IX чине Укази о проглашењу закона, X група се односи на Награду ослобођења Војводине. Групе: XI, XII и XIII се односи на рад Комисије за друштвено-економске односе и Комисије Председништва САПВ, XIV групу чини Попис архиве обичне поште, XV је група Остало, XVI су Књиге-прописа и XVII су Печати.
Услови доступности:     Председништво САП Војводине на седници одржаној 27.01.1976.године, донело је одлуку број 01-79/76 о начину руковања материјала који су државна или службена тајна.

Председништво АП Војводине је доставило Архиву Војводине 03.06.1991. године, под бројем 01-84/91, Попис архивске грађе у коме се између осталог наводе ограничења у погледу коришћења архивске грађе. Ограничења се односе на архивску грађу која је државна или службена тајна, седнице Савета за народну одбрану Председништва САПВ-АПВ и Савета за заштиту уставног поретка. Овај документ се налази у досијеу фонда ф.443.

Услови објављивања или умножавања:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и добро је сачувана.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top