RS 002 F. 444 ЗБИРКА ДР ЈОВАНА МИЛЕКИЋА

Назив:     ЗБИРКА ДР ЈОВАНА МИЛЕКИЋА
Сигнатура:     RS 002 F. 444
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1841-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,64, кутија: 21
Назив/Име ствараоца(лаца):     др Јован Милекић
Преузимање грађе:     Део рукописне заоставштине настале радом др Јована Милекића, колекционара и оснивача Бачког музеја у Суботици, који се односи на знамените Србе рођене на територији Бачке, поклонили су његови наследници Архиву Војводине где је формирана збирка др Јована Милекића. Нема прецизних података када је дошло до преузимања грађе. Предпоставља се да су наследници др Јована Милекића 1996. године поклонили Архиву Војводине део његове рукописне заоставштине који се односио на прикупљене податке о знаменитим Србима рођеним на територији Бачке.
Оквир и садржај:     Збирка др Јована Милекића садржи писама; дописница; разноврсна документа делатности; разгледнице; фотографије знаменитих Срба (привредника, земљопоседника, адвоката, лекара, инжињера, учитеља, политичара, војних лица, свештеника, песника, књижевника, сликара, вајара, композитора, колекционара и др.) са којима се творац збирке дописивао; аутобиографије и биографије знаменитих личности рођених у Бачкој; архиве познатих адвоката са докуменатцијом из судске делатности; тестаменте; оставштине народних добротвора; рукописе песника и књижевника; нотне записе композитора; повеље и дипломе о добијеним одликовањима и унапређењима; податаке о раду банака, политичких партија, Матице српске, Српског народног позоришта; податке о стању у Епархији бачкој, црквеним фондовима и закладама; документа о деоби црквених и манастирских добара и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Приликом сређивања збирке др Јована Милекића задржан је поредак и концепција коју је одредио творац збирке приликом прикупљања докумената о знаменитим Србима рођеним на територији Бачке. Збирка је архивистички сређена 1997. године, и то по азбучном реду лица на које се односе подаци или према аутору архивске грађе, од А – Ш. Од документа збирке формиране су архивске јединице (697 архивских јединица). Током 2010. године извршена је ревизија сређивања збирке. Ради лакше прегледности и доступности докумената израђен је и нови сумарни инвентар у форми биографског речника, у коме свака биографска јединица садржи следеће елементе: распон бројева архивских јединица грађе унутар биографске јединице; кратку биографију лица на које се односе подаци у грађи, односно аутора архивске грађе; опис докумената у оквиру биографске јединице; временски распон докумената. Приликом ревизије архивске грађе Ф. 444 Милекићева збирка 1847-1978, збирка је променила име у Збирка др Јована Милекића, 1841-1963.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница), латински (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Именски регистар
Предметни регистар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа
Историјски архив Суботица, Ф. 47 Сенат града Суботице
Напомена о објављивању:     У огледалу времена-српско грађанско друштво на размеђи векова кроз Збирку др Јована Милекића, Нови Сад, 2012. Каталог изложбе Архива Војводине

 

Scroll to Top