RS 002 F. 445 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Назив:     ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Сигнатура:     RS 002 F. 445
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1991
Датуми постојања творца:     1974-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 18,86, књига: 7, кутија: 143
Назив/Име ствараоца(лаца):     Титов фонд за стипендирање младих радника и радничке деце у Социјалистичкој аутономној покрајини Војводини
Историјат фонда/збирке:     Фонд 445. примљен је у Архив Војводине 1992. године у дужини од 35 m, број Записника о примопредаји архивске грађе 31.5-1592. од 02.10.1992. године (Досије фонда 445, кошуљица 5, Историјска белешка, бр.55). У Књизи улазног инвентара АВ фонд је заведен под редним бројем 314, када је архивска грађа примљена 1992. године. Фонд је примљен у несређеном стању, али највећим делом сачуван. У Архиву је извршено излучивање безвредног регистратурског материјала, класификација и систематизација архивске грађе. После сређивања грађу чини седам књига, од чега три деловодна протокола, две књиге матичних листова, регистар стипендиста Титовог фонда младих радника и деце радника по општинама, и архивска књига, и 144 кутије одабране архивске грађе.
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда 445. преузета је 1992. године у износу од 35 метара број Записника о примопредаји архивске грађе 31.5-1592. од 02.10.1992. године. У Књизи улазног инвентара АВ фонд је заведен под редним бројем 314.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 445. чине: деловодни протоколи, регистри, архивска књига, матични листови, нормативна акта, материјали са седница Скупштине, Извршног одбора Скупштине и Извршног савета Скупштине, извештаји о раду, спискови чланова по општинама, досијеи стипендиста, материјали комисија, финансијска документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда сређен је регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део фонда сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: материјали са седница Скупштине ТФВ, Изборне скупштине, Извршног одбора Скупштине, Извршног савета Скупштине, спискови чланова ТФВ по општинама, досијеи стипендиста, материјали комисија ТВФ, финансијска документација, извештаји о раду, магнетофонске траке, значке, дипломе, плакете, медаље и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба “Закона о културним добрима” РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и магнетофонским тракама, значке и медаље.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Именски регистар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 336 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 334 ПОКРАЈИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 340 ПОКРАЈИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југославије, 408 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

 

Scroll to Top