RS 002 F. 447 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Сигнатура:     RS 002 F. 447
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1977-1987
Датуми постојања творца:     1977-1986
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 25, књига: 36, кутија: 216
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница за економске односе са иностранством
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Привредне коморе Војводине ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.VII 031.5-4/90 од 31. маја 1990. године). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 284, примљено је 100 м архивске грађе, која је обухватала период од 1978 – 1986. године.
Оквир и садржај:     Списи садрже: евиденцију аката, записнике Радничког савета, Извршног одбора, Збора радних људи СИЗ – а, материјале са састанака Скупштине СИЗ – а; преписку са банкама и др. институцијама у вези са кредитирањем; самоуправне споразуме, уговоре и одлуке СИЗ – а; ратификацију уговора ( самоуправних споразума ) у вези са одобрењима за набавку девиза, податке о усаглашавању основних планова економских односа Заједнице са иностранством; планова прилива и одлива девиза и планова кредитних односа са иностранством;документа о извршавању платно – билансне и девизно – билансне позиције Покрајине; закључивање самоуправних споразума и друштвених договора у области економских односа са иностранством, финансијску и персоналну документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању.Излучивање безвредног регистратурског материјала, одабирање и сређивање архивске грађе је извршено 1990 – 1991 године. Сачуване су књиге и списи, који су сређени по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top