RS 002 F. 456 УСТАВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ

Назив:     УСТАВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 456
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1991
Датуми постојања творца:     1969-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 49,59, књига: 12, кутија: 403
Назив/Име ствараоца(лаца):     Уставни суд Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Уставног суда Војводине примљени су од творца фонда у Архив Војводине 12. јула 1991. године за период 1969-1991. година у количини од 50,24 метра (Записник о примопредаји бр. VII 031.05-11/91) и заведени су у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 299.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда се састоји од књига евиденције; докумената о организацији и раду Уставног суда; избору судија; записника са седница Уставно-судског одељења Врховног суда Војводине (1969-1972), Уставног суда Војводине (1972-1991) и записника са седница председника и представника Уставног суда Југославије са представницима уставних судова република и покрајина; аката о сарадњи са другим уставним судовима, међународној сарадњи; молби и предлога грађана, овлашћених предлагача (судова удруженог рада) и других за утврђивање уставности и законитости; сукоба надлежности између локалних органа управе; иницијатива Уставног суда Војводине за оцењивање уставности и законитости разних закона важећих на територији Покрајине као и измене истих; права у погледу земљишних односа и грађевинског земљишта; предмета о решавању комуналних проблема; питања друштвене самозаштите; остваривања права на здравствено и пензионо осигурање пољопривредника, самосталних угоститеља и занатлија; предмета у вези са поделом стамбених кредита; правилника о расподели личних доходака; Билтена Уставног суда Војводине; персоналних досијеа радника и другог.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције. У оквиру организационих јединица суда архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима. Списи су сређени по следећим ознакама: „У„-материјали који се односе на оцену уставности и законитости, решавање спорова између друштвено-политичких заједница и сукоба надлежности; „СУ„-преписка са осталим уставним судовима, Скупштином САП Војводине и другим органима, организацијама и заједницама; „СУ-П„-одлуке из радног односа судија Уставног суда Војводине; „СУ-К„- материјали са ознаком „строго поверљиво„ и „поверљиво” и материјали везани за рад председника Суда;„СУ-С„- програм рада Суда и његових тела, годишњи извештаји о раду, анализе, обавештења Суда и друго. Део архивске грађе је систематизован тематски и састоји се од записника са седница и састанака, самоуправних аката, билтена Суда, картона судске праксе и персоналних досијеа радника.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 207 ВРХОВНИ СУД ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top