RS 002 F. 457 ПОКРАЈИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА
Сигнатура:     RS 002 F. 457
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1975-1991
Датуми постојања творца:     1975-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 9,02, књига: 15, кутија: 68
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински друштвени правобранилац самоуправљања
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског друштвеног правобраниоца самоуправљања примљени су у Архив Војводине од творца фонда у два наврата. Прва примопредаја грађе извршена је 14. јануара 1992. године када је преузета грађа настала у периоду 1975-1991. године у количини од 16 метара (Записник о примопредаји бр. II 031.5-1/92) и заведена је у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 304. До друге примопредаје архивске грађе и регистратурског материјала творца фонда дошло је 25. марта 2013. године. Грађа је преузета од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора, где је била смештена, за период 1975-1991. година у количини од 1,10 метара и састојала се од финансијске документације, и то: платних спискова, личних картона, завршних рачуна и М-4 образаца (Записник о примопредаји бр. II 031.5-8/2).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; нормативна акта; захтеве за интервенцију друштвеног правобраниоца самоуправљања ради заштите самоуправних права радника код повреде права на запослење, расподеле средстава за личне доходке, расподеле станове и кредита за стамбену изградњу; документа о раду друштвеног правобраниоца самоуправљања на заштити друштвене имовине; раду против злоупотреба пољопривредног земљишта; повреде статусних права ООУР или РО у СОУР-у; мишљења о повреди права самоуправаљања упућена органима самоуправљања и радничке контроле; пријаве тужилаштву и покретање поступака пред Судом удруженог рада; финансијску документацију (завршне рачуне, платне спискове, личне картоне, М-4 обрасце) и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. У оквиру организационих јединица архивска грађа је сређена по ознакама, годинама и редним бројевима. списи су сређени по следећим ознакама: „П”-преписка; „Р”-расписи, извештаји, информације, саопштења и друго; „Уп”, „Оу”, „Сп”-захтеви, представке, молбе, дописи, постраживања и сл.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top