RS 002 F. 458 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Сигнатура:     RS 002 F. 458
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1980
Датуми постојања творца:     1969-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,22, књига: 1, кутија: 1, свежањ: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за односе са иностранством
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом овог фонда преузет је у Архив 08.10.1980. године, од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, у количини од 0,50 метара, број примопредајног записника VII 031.5-8/80, у књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под бројем 190. Затим је 06.10.1986. године, преузето од истог имаоца грађе, 0,3 метра грађе, број примопредајног записника VII 031.5-8/86, у књизи улазног инвентара овај пријем је заведен под бројем 231. Последњи пут грађа овог фонда је преузета Покрајинског секретаријата за финансије, одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, 23.04.2013. број примопредајног записника II 031.5-32/2-13.
Оквир и садржај:     Евиденција аката, наредбе, упутства, објашњења виших надређених органа у вези рада ове Комисије. Позиви и материјали са седница Комисије, одлуке о распореду девиза за потребе подручја Војводине, отварање граничних прелаза, програми рада Комисије, евиденција о сарадњи градова из Војводине са градовима из других земаља и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по класификационим ознакама Покрајинске комисије за односе са иностранством.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top