RS 002 F. 466 ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА

Назив:     ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА
Сигнатура:     RS 002 F. 466
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1921-1957
Датуми постојања творца:     1945- нема података када је престала с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,94, књига: 18, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Инспекција парних котлова
Историјат фонда/збирке:     Инспекција парних котлова није самосталан стваралац архивске грађе. Приликом сређивања других фондова, грађа ове Инспекције је издвојена и формиран је самосталан фонд, како би се олакшао и убрзао процес тражења грађе у јавноправне и приватноправне сврхе. Архивска грађа која се односи на рад Инспекције парних котлова за период 1945 – 1947. и 1949 – 1950. није пронађена. Грађа за период 1958 – 1965. налази се у оквиру фонда 195. Покрајински секретаријат за индустрију и занатство ИВ НС АПВ – Нови Сад (1945 – 1952, 1956 – 1965); за период 1965 – 1967. налази се у Ф.330 Покрајински секретаријат за индустрију, трговину и саобраћај – Нови Сад (1965 – 1967); за период 1967 – 1971. грађа се налази у оквиру Ф.239 Покрајински секретаријат за привреду – Нови Сад (1950 – 1971). Пошто је преписка ове Инспекције од 1972. године вођена кроз Централну писарницу покрајинских органа управе, један део грађе налази се у фонду 198 II Писарница покрајинских органа управе, а други део у архивском депоу Писарнице у згради Извршног већа Војводине.
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Инспекције парних котлова Архив Војводине је преузео од Писарнице Извршног већа АПВ, заједно са осталим материјалима покрајинских органа управе, 1964. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 01-169/1-64 од 27. маја 1964. године). У Књизи улазног инвентара АВ заведена је под бројем 92.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 466. чине: подаци о преносу власништва парних котлова, подаци о расходовању парних котлова, књиге евиденције парних котлова за срезове и поједине градове Бачке и Баната и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне за период до 1957. године.
Систем сређивања:     Грађа фонда 466. једним делом сређена је по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: годишњи извештаји о раду, спискови парних котлова са територије Баната и друго. Инспекција парних котлова није самосталан стваралац архивске грађе. Приликом сређивања других фондова, грађа ове Инспекције је издвојена и формиран је самосталан фонд, како би се олакшао и убрзао процес тражења грађе у јавноправне и приватноправне сврхе. Архивска грађа која се односи на рад Инспекције парних котлова за период 1945 – 1947. и 1949 – 1950. није пронађена. Грађа за период 1958 – 1965. налази се у оквиру фонда 195. Покрајински секретаријат за индустрију и занатство ИВ НС АПВ – Нови Сад (1945 – 1952, 1956 – 1965); за период 1965 – 1967. налази се у Ф.330 Покрајински секретаријат за индустрију, трговину и саобраћај – Нови Сад (1965 – 1967); за период 1967 – 1971. грађа се налази у оквиру Ф.239 Покрајински секретаријат за привреду – Нови Сад (1950 – 1971). Пошто је преписка ове Инспекције од 1972. године вођена кроз Централну писарницу покрајинских органа управе, један део грађе налази се у фонду 198 II Писарница покрајинских органа управе, а други део у архивском депоу Писарнице у згради Извршног већа Војводине.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 153 МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОРАТ (ФОНД)
RS 002 F. 102 НАДЛЕШТВО ПОДБАНА ЗА БАНАТ, ИНСПЕКЦИЈА ПАРНИХ КОТЛОВА (ФОНД)

 

Scroll to Top