RS 002 F. 467 САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРАТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРАТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 467
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1962
Датуми постојања творца:     1956-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,89, књига: 4, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Санитарни инспекторат АПВ
Преузимање грађе:     У Досијеу фонда 467. тренутно нема података о преузимању грађе Санитарног инспектората АПВ. Могуће је да је преузет 1968. године заједно са грађом Института за здравствену заштиту (Записник о примопредаји архивске грађе број 01/143/1 од 2. фебруара 1968. године), која је у Књизи улазног инвентара АВ заведена под бројем 110, односно 1971. године (Записник о примопредаји архивске грађе од августа 1971. године), која је заведена под бројем 140 у Књизи улазног инвентара.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 467. чине: извештаји о раду Санитарног инспектората АПВ, среских санитарних инспектората, извештаји о ширењу заразних болести, прегледу прехрамбених, угоститељских и туристичких објеката, извештаји среских санитарних инспектора о комуналној хигијени, хигијени исхране и рада, другостепена решења по жалбама на првостепена решења среских санитарних инспектора, завршни рачуни Санитарног инспектората АПВ, финансијска документација и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда 467. сређена је једним делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски и унутар тога хронолошки. Тенатске групе чине: месечни табеларни извештаји о раду санитарних инспекција на подручју АПВ, годишњи текстуални извештаји о раду Санитарне инспекције и раду санитарних инспекција среских одбора, извештаји и записници о прегледу прехрамбених објеката, годишњи и тромесечни извештаји среских санитарних инспектората о комуналној хигијени, хигијени исхране и рада, извештаји о извршеним прегледима рада општинских и среских санитарних инспектората, извештаји са састанака покрајинских санитарних инспектората одржаних са републичким, среским и општинским санитарним инспекторима, записници са саветовања санитарних инспектора, извештај о стању у школским и предшколским објектима и предузетим мерама за отклањање недостатака у вези са сузбијањем заразних обољења, извештаји о организацији и раду здравствених станица на територији АПВ, евиденција загађивача природних водотока на територији АПВ, завршни рачуни, платни спискови и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 192 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 212 ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ (ФОНД)

 

Scroll to Top