RS 002 F. 468 ЗБИРКА ДИПЛОМА ПРОФЕСИЈА И ЗАНИМАЊА

Назив:     ЗБИРКА ДИПЛОМА ПРОФЕСИЈА И ЗАНИМАЊА
Сигнатура:     RS 002 F. 468
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1754-1913
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,05, диплома: 192, листова: 195, предмет: 192
Историјат фонда/збирке:     Најстарији подаци из Досијеа Збирке који говоре о сређивању и обради докумената потичу из 1976. године (Досије Збирке Ф. 468: Радни картон). У то време, званични назив збирке је био: „Ф.468 Збирка мајсторских и калфенских диплома 1754–1861” („Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ. САП Војводина”, Савез друштава архивских радника Југославије, Београд, 1977, стр. 77).
У наредном периоду „Збирци мајсторских и калфенских диплома”, Ф.468, је прикључена целокупна архивска грађа „Збирке вандровки и путних исправа 1822–1891”, Ф.470, а о чему сведочи Досије Збирке Ф.470. Поновно издвајање архивске грађе Збирке Ф.470 десило се на основу ревизије извршене 1989/90. године (Досије Ф. 470 Збирка грађанских личних докумената 1743–1923: Радни картон, Извештај о ревизији, 4/3). Године 1989/90. је, такође, извршена и ревизија Збирке Ф.468 (Досије Збирке Ф. 468: Радни картон), када су уједно сачињена и информативна средства: аналитички инвентар, топографски регистар и регистар занимања. Ова информативна средства представљају исправку и допуну информативних средстава из 1976. године. Аналитички инвентар и регистар занимања из 1976. године налазе се у виду картица у истраживачкој сали Архива Војводине, док топографски регистар из 1976. није пронађен. Нова ревизија (Исто.) Збирке је извршена 1993. године. Тада су додате нове архивске јединице, а аналитички инвентар је допуњен.
Коначно, у току 2013–14. године урађена је нова ревизија Збирке Ф. 468, с намером да се она доведе у стање које ће трајно важити (Детаљан извештај о ревизији види у: Досије Збирке Ф. 468: 13/3).
Извршена је класификација архивске грађе у серије и подсерије: I Универзитетске дипломе и дипломе професионалних удружења, II Занатске дипломе, II-1 Сведочанства о ослобађању шегрта и калфи, II-2 Калфенска писма, II-3 Занатлијска сведочанства, II-4 Мајсторска писма, III Трговачке дипломе и IV Учитељске дипломе.
Збирци је додато неколико нових архивских јединица и то из „Ф.470 Збирка вандровки и путних исправа 1810–1909” и „Ф.469 Збирка вариа”, а једна архивска јединица је издвојена из Збирке Ф.468.
Утврђене су нове граничне године, као и то да се Збирка Ф.468 састоји од диплома различитих врста, а не само калфенских и мајсторских диплома. Стога је одређен нов назив збирке: „Ф.468 Збирка диплома професија и занимања 1754–1913”.
Израђена су и научно-информативна средства: сумарни инвентар са историјском белешком, као и аналитилки инвенатар за комплетну збирку.
Преузимање грађе:     Нема потпуно поузданих података о формирању збирке. Претпоставља се да је Збирка настала издвајањем докумената из других архивских фондова који се чувају у Архиву Војводине, а да су јој накнадно додата поклоњена и купљена документа.
Оквир и садржај:     Дипломе садржане у Збирци сведоче да је на теритотији данашње Војводине, у приоду од половине XVIII до почетка XIX века, била веома развијена професионална структура становништва, укључујући како јавне службе, тако и приватна занимања. Сви ови позиви могу се сврстати у четири типа: универзитетске професије, занатске професије, трговачко занимање и учитељско занимање. Типови се разликују по садржају послова које подразумевају, по начину стицања потребних вештина и знања, као и по врстама диплома којима се потврђивало да појединац има квалификације за обављање одређеног занимања или професије. Дипломе сведоче да су занати и позиви за које се захтевало универзитетско образовање, у односу на остала занимања, имали посебан статус – статус професије. Професије су онај тип занимања која преузимају доминантну позицију у подели рада, односно занимања наглашене друштвене моћи и статуса (Elliot Freidson, Professional Dominance, Aldine, Chicago, 1970, стр. XVII; Professions, стр. 545–546; Uglješa Zvekić i dr., O profesiji. Sociološka analiza, у: Sociologija, vol. XXIII, br. 1–2, Jugoslovensko udruženje za sociologiju, Beograd, 1981, стр. 87).
Под дипломама се овде подразумевају различите исправе које сведоче о постигнутом образовном успеху и пословном статусу и које, на тај начин, дозвољавају обављање одређеног позива. У Збирци се налазе различите дипломе универзитетског, учитељског, занатског и трговачког профила настале на подручју Аустријске монархије, односно Аустро-угарске, и шире. Дипломе су писана на латинском, немачком, мађарском и српском језику.
Дипломе се истичу старошћу, историографским значајем и изгледом. Присутни су калиграфија, ликовно-графички садржаји, хералдички и сфрагистички елементи и сл. Посебно интересовање изазивају 26 диплома на којима се налазе ведуте. Укупно је представљено осамнаест градова Аустријске монархије и један град у Баварској. Панораме градова су у неким случајевима представљене као идеализоване слике, док у другим представљају верније преношење изгледа града.
Допуне:     Могућа су накнадна додавања докумената у оквиру свих серија и подсерија.
Систем сређивања:     Збирка садржи четири тематске серије докумената: I Универзитетске дипломе и дипломе професионалних удружења, II Занатске дипломе, III Трговачке дипломе и IV Учитељске дипломе. У оквиру друге серије постоје четири подсерије: II-1 Сведочанства о ослобађању шегрта и калфи, II-2 Калфенска писма, II-3 Занатлијска сведочанства, II-4 Мајсторска писма. Унутар серија и подсерија документа су сређена хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), српски (ћирилица), латински (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Већи број архивских јединица захтева лечење.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 470 ЗБИРКА ГРАЂАНСКИХ ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА (ЗБИРКА)
Напомена :     Значајна документа: I-6.

 

Scroll to Top