RS 002 F. 469 “VARIA”

Назив:     “VARIA”
Сигнатура:     RS 002 F. 469
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1600-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,3, кутија: 15
Историјат фонда/збирке:     Збирка је настала од докумената и предмета различите провенијенције и твораца чија се припадност архивским фондовима и збиркама који се чувају у Архиву Војводине није могла утврдити. Класификација и систематизација архивске грађе збирке вршена је 2011-2012. године. У оквиру збирке, на основу карактеристика садржаја докумената и предмета, образоване су групе предмета. Збирка није коначно уобличена. Тренутно садржи 15 инвентарних јединица (кутија) са списима.
Преузимање грађе:     Збирку сачињава архивска грађа затечена у Архиву чија се припадност неком од архивских фондова или збирки које се чувају у Архиву Војводине није могла утврдити.
У каснијем периоду од преузете архивске грађе од стране Архива Војводине невелики број предмета и докумената ушао је у састав збирке (записник о примопредаји архивске грађе од стране Марије Дондур Архиву Војводине, од 10. октобра 2006. године, броја II 031.5-8/2-06; записник о примопредаји архивске грађе од стране Ђерђ Мора Архиву Војводине, од 29. маја 2012. године, броја II 031.5-2/4-12).
Оквир и садржај:     Грађа садржи дописе, извештаје и саопштења различитих жупанија Угарске, као и царско-краљевских институција, непознатог адресата; предмете који садрже прописе и одлуке у вези различитих питања, као и различите врсте формулара; делове предмета који се односе на ток судских поступака, као и извештаје о судским поступцима, као и предмете сродне тематике (судска саслушања, изјаве сведока, судске одлуке, спецификације судских трошкова); предмете који се односе на појединца или породицу, као што су изводи или преписи извода из матичних књига рођених, крштених, венчаних и умрлих (а који нису могли бити прикључени постојећем архивском фонду Матичних књига Војводине (Ф.402)), школска и друга сведочанства и потврде, тестаменте, генеалогије; различите прорачуне, признанице, облигације, спецификације и пописе.
Допуне:     Очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађе Збирке подељена је на групе предмета. Исте су образоване с обзиром на творца или према сродности карактеристика садржаја предмета. У Збирци су формиране следеће групе предмета: 1.Жупаније Угарске (предмети су раздвајани у зависности на коју Жупанију се односе, а потом су сређивани хронолошки); 2.Царско-краљевске институције (предмети су раздвајани у зависности на коју институцију се односе (УНВ-е, УДК, УД Комора, Ратно веће) а потом су сређивани хронолошки); 3. Прописи (наредбе)(сређени хронолошки); 4.судски списи (предмети су раздвајани у зависности од карактеристика садржаја (судски поступци и извештаји, судска саслушања, изјаве сведока, судске одлуке, спецификације судских трошкова) а потом су сређени хронолошки); 5. Предмети који се односе на појединца или породицу (предмети су раздвајани у зависности од карактеристика садржаја (изводи и преписи извода из матичних књига рођених, крштених, венчаних и умрлих, тестаменти, генеалогије, школска и друга сведочанства и потврде) а потом су сређени абецедно); 6.Рачунски списи (предмети су раздвајани у зависности од карактеристика садржаја (прорачуни, признанице, облигације) а потом су сређени хронолошки); 7. Пописи (спискови), спецификације (предмети су сређени хронолошки).
Поступак коначног формирања Збирке није окончан тако да је могућа модификација наведених, као и образовање нових група предмета. По коначном формирању Збирке извршиће се нумерација инвентарних јединица и израдити сумарни инвентар.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, (1994).
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     латински (латиница), српски (ћирилица), немачки (готица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Не велики број предмета је делимично оштећен.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Зрењанин, Збирка Varia
Архив Србије, Збирка Varia
Историјски архив Срем, Збирка Варија
Историјски архив Сомбор, Збирка Variae

 

Scroll to Top