RS 002 F. 473 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗЕМЉИШНИ ФОНД

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗЕМЉИШНИ ФОНД
Сигнатура:     RS 002 F. 473
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1953-1961
Датуми постојања творца:     1953-1954
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,17, књига: 2, кутија: 9
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за пољопривредни земљишни фонд
Историјат фонда/збирке:     Регистратурски материјал настао радом ове Комисије примљен је у Архив Војводине 1972. године (Сумарни инвентар, Историјска белешка, стр. 2) у сређеном стању. Архивска грађа је била сређена по годинама и бројевима деловодног протокола. Међутим, део грађе је због лакшег сналажења издвојен из преписке и формиране су тематске групе по местима седишта среских односно градских комисија за ПЗФ.
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа настала радом ове Комисије примљена је у Архив Војводине 1972. године у сређеном стању.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 473. чине: деловодни протоколи, решења Покрајинске комисије за пољопривредни замљишни фонд поводом жалби среских и градских комисија за ПЗФ, подаци о оснивању и организацији Покрајинске комисије, записници са седница Комисије, извештаји о раду, анализе рада и извештаји о раду среских и градских комисија ПЗФ.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део грађе фонда 473. сређен је по принципу слободне провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Због чињенице да одређен број деловодних протокола недостаје, део грађе издвојен је из преписке и сложен је по месту седишта среских, односно градских комисија за ПЗФ, што такође олакшава проналажење решења које је издавала Комисија. Други део такође је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски и унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: одлуке о оснивању и организацији Покрајинске комисије за пољопривредни земљишни фонд, записници са седница Комисије, извештаји о раду Комисије, извештаји о раду среских и градских комисија за ПЗФ, анализе рада среских и градских комисија за ПЗФ на спровођењу Закона, персонална документа и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовања одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)

 

Scroll to Top