RS 002 F. 477 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА САП ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА САП ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 477
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1971
Датуми постојања творца:     1969- нема података када је престао с радом, вероватно 1
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд за израду и спровођење регионалног просторног плана САП Војводине
Преузимање грађе:     Не постоји записник о примопредаји архивске грађе овог фонда. Познато је да је примљен са грађом Писарнице органа Извршног већа Војводине, 1996. године. Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 333, тада је преузето од Извршног већа АПВ – Централна писарница 20 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Списи садрже податке о доношењу Закона о фонду, стварање финансијске конструкције, преглед динамике средстава за израду и спровођење просторног плана, финансијску документацију о коришћењу средстава, податке о управљању Фондом.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у несређеном стању. Списи су мањим делом сачувани и сређени у оквиру неколико група. Излучивање безвредног регистратурског материјала није извршено. Не постоји евиденција аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top