RS 002 F. 493 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ФОНД УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА
Сигнатура:     RS 002 F. 493
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1990-1992
Датуми постојања творца:     1990-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,65, књига: 1, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински фонд универзитетског образовања
Историјат фонда/збирке:      
Преузимање грађе:     Не постоји Записник о примопредаји архивске грађе.Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 324, грађа Покрајинског фонда универзитетског образовања примљена је у Архив 1994. године заједно са регистратурским материјалом Централне писарнице Извршног већа и укинутих СИЗ – ова за средње више и високо образовање, студентски стандард и др., у количини од 50 м.
Оквир и садржај:     Архивску грађу углавном чине одлуке којима Фонд додељује средства факултетима за обављање редовне делатности, одржавање зграда, набавку опреме, издавање уџбеника, стручно усавршавање у иностранству у оквиру међународне сарадње и др. У грађи фонда налазе се и материјали са седница Савета фонда и нормативна акта.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Извршено је разграничење регистратурског материјала у односу на СИЗ – ове, а затим и сређивање архивске грађе која прати рад овог фонда. Један део грађе чини преписка сређена хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док је други део грађе сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 487 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНО – ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА (ФОНД)
RS 002 F. 488 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИШЕГ И ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ТЕХНИЧКИХ И ТЕХНОЛОШКИХ СТРУКА (ФОНД)
RS 002 F. 489 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА УСМЕРЕНО ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКЕ, ПРОСВЕТНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ СТРУКЕ (ФОНД)
Scroll to Top