RS 002 F. 50 НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     НОВОКНЕЖЕВАЧКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 50
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1923-1944
Датуми постојања творца:     1889-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,18, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Новокнежевачка водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Кикинде предао је Архиву Војводине 14. марта 1968. године (Записник о примопредаји б.б/1968 од 14.03.1968.),архивску грађу насталу радом Горњобанатске потиске водне задруге. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа настала радом Новокнежевачке водне задруге. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 74. Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о организационим питањима задруге, уредбе, наредбе, записнике са седница органа водне задруге и економско финансијску документацију.
Допуне:     Према подацима које је Историјски архив из Кикинде доставио Архиву Војводине у Водопривредном предузећу „ Горњи Банат ” , које је правни наследник свих водних задруга са овог подручја, још увек има регистратурског материјла из најранијег периода који није евидентиран у архивску књигу. На основу наведених података могу се очекивати допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. У фонду су формиране две тематске групе (Ф и Г). Архивску грађу фонда највећим делом чини гупа Ф која се односи на организациона питања задруге, уредбе, наредбе, записнике са седница органа водне задруге. Групу Г чини економско финансијска документација. Архивска грађа је устројена хронолошки, а у оквиру године по бројевима деловодног протокола. До 1930. године по бројевима Министраског комесара а од 1930. године по бројевима Дирекције водне задруге.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 16 ГОРЊОБАНАТСКА ПОТИСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Кикинда, Водопривредно предузеће „ Горњи Банат ”

 

Scroll to Top