RS 002 F. 51 ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ГОРЊЕ ЈЕГРИЧКЕ

Назив:     ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ГОРЊЕ ЈЕГРИЧКЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 51
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ОЏАЦИ
Распон грађе:     1883-1945
Датуми постојања творца:     1890-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,78, књига: 30, кутија: 14
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задруга за одводњавање Горње Јегричке
Преузимање грађе:     Историјски архив из Сомбора предао је 1974. године ( Записник о примопредаји 031.5 – 12/1974 од 09.05.1974.) Архиву Војводине архивску грађу насталу радом водних задруга са територије Реонског погона Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем свих водних задруга са подручја Реонског погона Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Сомбору заведен је под редним бројем 165. Архивска грађа је примљена у несређеном стању. Пошто уз записник није направљен попис преузете архивске грађе, предпоставља се да је тада преузета и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о оснивању задруге; нормативна акта; податке о организационим питањима задруге; наредбе; одлуке; записнике са седница управног, саветодавног, здравственог одбора; наименовања; списе министарског повереника код Горње Јегричке; техничку документацију; књиге разреза и исказа дужника водоплавног доприноса општина са овог подручја; економско – финансијску документацију.
Допуне:     Не очекију се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Архивска грађа је подељена на тематске групе, а у склопу њих на мање тематске целине које су устројене хронолошки. Група Ц обухвата техничку документацију; група Ф обухвата архивску грађу која се односи на организациона питања, наредбе, одлуке, записнике са седница, наименовања. Група Г се односи на економско финансијску документацију.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top