RS 002 F. 49 ПРВА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     ПРВА ЕЛЕМИРСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 49
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ЕЛЕМИР
Распон грађе:     1927-1944
Датуми постојања творца:     1888-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,10, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Прва елемирска задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Зрењанина предао је Архиву Војводине 1968. године (Записник о примопредаји 04-266/1968), архивску грађу насталу радом Прве елемирксе задруге за одводњавање – Српски Елемир.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда Ф.49 садржи податке о раду органа управљања; организацији задруге; записнике са одборских и скупштинских седница; правила задруге; изводе из дневника убирања водоплавног доприноса; завршне рачуне; платне спискове; расписе Централног одбора водних задруга у Новом Саду, наређења министарства о наплати заосталих водних доприноса и др.
Допуне:     Историјски архив из Зрењанина је послао 25.10.2006. године допис Архиву Војводине, којим обавештава да В.Д.П. „ Средњи Банат ” има 12 метара регистратурског материјала Потиске водне заједнице која је правни наследник ове водне задруге. Према наведеним подацима могу се очекивати накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Архивска грађа фонда је систематизована на три тематске групе ( е, ф, г ). У оквиру група архивска грађа је устројена хронолошки а у оквиру године по бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 416 ПОТИСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top