RS 002 F. 503 ВОЈВОЂАНСКИ КЛУБ

Назив:     ВОЈВОЂАНСКИ КЛУБ
Сигнатура:     RS 002 F. 503
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1992-2000
Датуми постојања творца:     1992-
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Војвођански клуб
Преузимање грађе:     Стваралац фонда је предао 0,70 метара регистратурског материјала Архиву Војводине 22. септембра 2004. године, под бројем Записника о примопредаји II 031.5-5/2-04 и бројем уписа у Улазни инвентар Архива 352. Предати материјал је пописан, одложен у коверте са називима архивских јединица, стављен у кутије и обележен одговарајућим сигнатурама према попису.
Оквир и садржај:     Записник и материјали са оснивачке, редовних годишњих и ванредне скупштине Војвођанског клуба; записници са седница Председништва и састанака чланства; публикације, саопштења, манифести и реаговања; спискови чланова; база података за дистрибуцију материјала Војвођанског клуба; документација Војвођанског покрета; друго.
Допуне:     Стваралац је и даље активан, тако да су допуне могуће.
Систем сређивања:     Није обављано.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), немачки (латиница), мађарски (латиница), румунски (латиница), енглески (латиница), француски (латиница), словачки (латиница), русински (ћирилица), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Scroll to Top