RS 002 F. 504 ВОЈВОЂАНСКИ ПОКРЕТ

Назив:     ВОЈВОЂАНСКИ ПОКРЕТ
Сигнатура:     RS 002 F. 504
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1997-2000
Датуми постојања творца:     1997- нема података да ли је престао с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,19
Назив/Име ствараоца(лаца):     Војвођански покрет
Преузимање грађе:     Грађа Војвођанског покрета примљена је у Архив Војводине 2004. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-6/2-04. од 22. септембра 2004. године) у дужини од 0,22 m. Грађа је преузета од Станимира Лазића, а обухвата период од 1997. до 2000. године. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд заведен је под бројем 353.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 504. чине: записници са састанака Координационог одбора организација потписница предлога за промену уставног положаја АП Војводине и састанака Извршног савета, документација о припремама Оснивачке скупштине Војвођанског покрета, Оснивачка скупштина ВП, документација о регистрацији, записници са седница политичког већа ВП, друга Скупштина ВП, записници са седница Политичког већа, документација о раду Извршног одбора, промотивни и оснивачки скупови ВП у војвођанским општинама, документација о припремама ВП за изборе 2000, списак организација – чланица ВП, руководећих органа, регионалних и општинских одбора ВП, списак појединаца – чланова ВП и друго.
Систем сређивања:     Фонд није сређен.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top