RS 002 F. 509 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА ЗА ШИРЕЊЕ КЊИГЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА ЗА ШИРЕЊЕ КЊИГЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 509
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1975
Датуми постојања творца:     1956-1976
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,84, књига: 2, кутија: 15
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез организација и установа за ширење књиге Војводине
Преузимање грађе:     За архивску грађу Савеза организација и установа за ширење књиге Војводине за период од 1956. до 1961. године у количини од једне кутије (0,12 м) нема података о томе када је примљена у Архив.
Приликом пријема архивске грађе Ф. 314. Културно-просветне заједнице Војводине 2008. године у Архив Војводине примљен је и други део грађе Савеза организација и установа за ширење књиге Војводине (број Записника о примопредаји II 031.5-11/2-08, од 04.11.2008. године). У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 384.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине материјали о раду Савeза – записници са седница надређених организација и седница Савеза, извештаји и планови рада Савеза, записници са оснивачких скупштина и седница среских савеза, као и материјали о акцији “Месец дана књиге”, о Међународној години књиге 1972. године, материјали о стању и проблемима у раду библиотека и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по годинама и бројевима деловодног протокола, а за већи део су формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 307 ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Списак скраћеница у сумарном инвентару фонда Ф.509. Савез организација и установа за ширење књиге Војводине, Нови Сад:
СОУШК – Савез организација и установа за ширење књиге;
КПЗ – Културно-просветна заједница;
СБОШК – Савез библиотека и организација за ширење књиге;
ПО СОУШКВ – Покрајински одбор Савеза организација и установа за ширење књиге Војводине.

 

Scroll to Top