RS 002 F. 52 ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     ГАЛАЦКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 52
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1934-1944
Датуми постојања творца:     1891-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,18, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Галацка водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Велике Кикинде предао је Архиву Војводине 1968. године (Записник о примопредаји б.б/1968 од 14.03.1968), архивску грађу насталу радом Горњобанатске потиске водне задруге. Међу предатом архивском грађом налазила се и архивска грађа настала радом Галацке водне задруге у временском распону од 1934. до 1944. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 76. Архивска грађа примљена је у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о организационим питањима задруге, уредбе, наредбе, одлуке, записнике са седница, наименовања; економско финансијским питањима (исплатне листе, завршни рачуни, наплата водних доприноса).
Допуне:     Према подацима које је Историјски архив из Кикинде доставио Архиву Војводине у Водопривредном предузећу „ Горњи Банат ” , које је правни наследник свих водних задруга са овог подручја, још увек има регистратурског материјла из најранијег периода који није евидентиран у архивску књигу. На основу наведених података могу се очекивати допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године. Архивска грађа фонда систематизована је на две тематске групе. Групу ф) чини архивска грађа која се односи на организациона питања, уредбе, наредбе, одлуке, записнике са седница, разграничења, наименовања. Групу г) чини архивска грађа која се односи на економско финансијска питања. Архивска грађа је устројена тематски и хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС , 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 148 ШАРЛЕВИЛСКО – СОЛТУРСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 156 ОКРУЖНО НАЧЕЛСТВО ОКРУГА БАНАТСКОГ, ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Кикинда, Водопривредно предузеће „ Горњи Банат ”

 

Scroll to Top