RS 002 F. 516 КРЊАЈСКО – ЧОНОПЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     КРЊАЈСКО – ЧОНОПЉАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВАЂАЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 516
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     КРЊАЈА
Распон грађе:     1893-1944
Датуми постојања творца:     1897-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,06, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Крњајско-чонопљанска задруга за одвађање унутарњих вода
Преузимање грађе:     Предпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, из које је издвојена архивска грађа која чини овај фонд.
Оквир и садржај:     Техничка документација (пројекти, планови и др.) и друго.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.), Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор, поседује архивску грађу из периода од 1930-2007. у количини од 40 метара. Постоји могућност да део те грађе припада фонду.
Систем сређивања:     Архивска грађа овог фонда није сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 39 ТЕХНИЧКА ДИРЕКЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА КАНАЛА КРАЉА ПЕТРА I (ФОНД)

 

Scroll to Top