RS 002 F. 517 КУЛПИН – СТАРЕ ШОВЕ – ДЕСПОТ СВЕТИ ИВАН ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     КУЛПИН – СТАРЕ ШОВЕ – ДЕСПОТ СВЕТИ ИВАН ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 517
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СТАРЕ ШОВЕ
Распон грађе:     1882-1944
Датуми постојања творца:     1886-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,06, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Кулпин – Старе Шове – Деспот Свети Иван задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, из које је издвојена архивске грађе која чини овај фонд.
Оквир и садржај:     Правила, записници са скупштинских седница, техничка документација (пројекти, нацрти и планови) и друго.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.) Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор поседује архивску грађу из периода од 1930-2007. у количини од 40 метара. Постоји могућност да део те грађе припада овом фонду.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда није сређена.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 382 УПРАВА ВОДА У ВРБАСУ (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top